Jak długo ważne jest skierowanie?

Skierowanie od lekarza rodzinnego jest wymagane przed przyjęciem na oddział szpitalny, w poradni specjalistycznej, na badania w laboratorium, a także na rehabilitację u fizjoterapeuty. Jak długo jest ważne skierowanie? Czy każde z nich ma inny termin?

Otóż tak.

Skierowanie do lekarza specjalisty

Skierowanie do specjalisty wystawiane jest z konkretnego powodu – urazu, choroby, braku możliwości postawienia diagnozy przez lekarza rodzinnego. I jest ono ważne dopóki ten powód wciąż występuje. Oprócz tego nie ma ono żadnego określonego terminu, po którym może się przeterminować. Jeśli więc po roku od wystawienia skierowania problem wciąż występuje, nie musimy iść do lekarza po nowy dokument.

Warto jednak pamiętać, że specjalista może podważyć zasadność wizyty z określonym problemem po zbyt długim okresie od wystawienia skierowania.

Skierowania na badania w laboratorium

W przypadku skierowań na badania laboratoryjne sprawa jest wyjątkowo prosta. W ich przypadku mamy równe 3 miesiące (uwzględniając wszelkie święta i inne dni wolne) od dnia wystawienia skierowania na ich wykonanie.

Skierowanie na oddział

Skierowanie do szpitala obowiązuje na tych samych zasadach co skierowanie do lekarza specjalisty. Oznacza to, że traci ono ważność w momencie realizacji, albo gdy przestanie występować powód jego wystawienia.

Pozostałe skierowania – zdrowie

A jak długo jest ważne skierowanie na rehabilitację, albo leczenie uzdrowiskowe? Tutaj w przeciwieństwie do skierowań do lekarzy specjalistów obowiązują określone limity. W przypadku wizyty u fizjoterapeuty mamy 30 dni na rejestrację. Konieczność leczenia uzdrowiskowego musi być natomiast weryfikowana co 18 miesięcy.

 

Author: odchudzanienakawie.pl